Polityka prywatności

Wynika z punktu 8. regulaminu.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies.
8.2. CDP dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto CDP chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
8.3. Administratorem danych osobowych jest CDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa.
8.4. Jeśli do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędna jest zgoda Użytkownika (dotyczy to w szczególności przetwarzania danych dla celów przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych, a także udostępniania danych osobowych osobom trzecim, np. takim jak podmioty, które prowadzą serwisy gromadzące opinie konsumentów), CDP przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika oraz wyłącznie w celu i w zakresie, jakie zostaną objęte taką zgodą.
8.5. CDP zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8.6. Bez zgody Użytkownika CDP nie przekazuje otrzymanych od Użytkownika danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz CDP na podstawie odrębnych umów, którym CDP powierzy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
8.7. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych Usług lub odpowiedzi na wiadomość.
8.8. Użytkownik, który udostępni swoje dane może żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, a także usunięcia oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: pomoc@cdp.com.pl.
8.9. Niezależnie od danych osobowych CDP gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
8.10. Oprogramowanie służące do przeglądania stron Serwisu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Serwisu i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez CDP w celu zapewnienia Użytkownikom jak najbardziej wygodnego funkcjonowania Serwisu, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.
8.11. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Użytkownika dostępu plików cookies do jego urządzenia korzystanie z Serwisu będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie z Serwisu może być mniej wygodne dla Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
8.12. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że CDP będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jest to jednak całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
8.13. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu i ochrony danych o charakterze poufnym w nim zawartych, w tym w szczególności danych osobowych, CDP stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem, a także działaniami polegającymi na nieuprawionym łamaniu zabezpieczeń.
8.14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych CDP stosuje w szczególności protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się z bezpieczną stroną internetową Użytkownik jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
8.15. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby Użytkownik po zakończonej sesji wylogował się z Serwisu poprzez kliknięcie w przycisk „Wyloguj”.

powrót